facebook instagram youtube

Konsultacje społeczne

Burmistrz Miasta Zakopane informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miasta Zakopane w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje, dotyczące określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, znajdujących się w projekcie uchwały Rady Miasta Zakopane w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji przeprowadzone będą w okresie od dnia 26 lipca 2017 r. do dnia 17 sierpnia 2017 r. w formie:

1.Spotkania w dniu 28.07.2017 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta Zakopane
(sala obrad), na którym omówiony zostanie projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

2.Zbierania uwag za pomocą formularza i ankiety zamieszczonych na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Zakopane (www.zakopane.eu/komitetrewitalizacji) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Wypełnione (opatrzone czytelnym podpisem) formularze i ankiety w postaci papierowej można dostarczyć do Urzędu Miasta Zakopane drogą korespondencyjną (ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane), a także złożyć bezpośrednio na dziennik podawczy w siedzibie Urzędu Miasta Zakopane oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres: konsultacje@zakopane.eu

Projekt uchwały wraz z załącznikami, formularz konsultacyjny oraz ankieta są dostępne na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Zakopane (www.zakopane.eu/komitetrewitalizacji), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w pokoju 18f w Urzędu Miasta Zakopane.

Nie będą rozpatrywane, uwagi opinie i propozycje:

- z datą wpływu po dniu 17 sierpnia 2017 r.

- niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem.

NAGRODY
REKLAMA