facebook instagram youtube

Dla szkół bezpłatne wycieczki edukacyjne z przewodnikiem „Lawinowe ABC”

Tatrzański Park Narodowy zaprasza szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z terenu powiatów tatrzańskiego i nowotarskiego do uczestnictwa w bezpłatnych wycieczkach edukacyjnych „Lawinowe ABC”, pod opieką przewodnika tatrzańskiego – pracownika TPN. 

1. Charakterystyka grupy

W wycieczkach biorą udział uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich wraz z opiekunami, pod opieką przewodnika tatrzańskiego. Zakładana maksymalna liczba uczestników 1 wycieczki: max. 20 – 25.

2. Forma wycieczki

Grupa uczniów pod opieką przewodnika tatrzańskiego wędruje bezpiecznym spacerowym szlakiem na Kalatówki. Po drodze uczy się interpretować tablice informujące o zagrożeniu lawinowym; przewodnik przekazuje podstawową wiedzę na temat zagrożeń zimowych w Tatrach, w tym lawin. Główne przesłanie wycieczki to: nabywaj wiedzę, unikaj lawin. Jeśli nie masz wiedzy ani umiejętności, nie idź zimą w góry lub idź wraz z kompetentnym przewodnikiem/instruktorem. Jeśli nabyłeś już wiedzę/umiejętności, planuj odpowiednio wycieczki. Wykorzystanie sprzętu lawinowe abc jest końcowym etapem górskiej edukacji. U wylotu szlaku prezentowany jest checkpoint wraz z wyjaśnieniem, do czego służy. Na Kalatówkach uczniom prezentowany jest zestaw lawinowy. W programie edukacyjna zabawa na treningowym lawinisku z wykorzystaniem zestawu lawinowe abc – symulacja akcji ratowniczej w formie zabawy – szukamy zakopanych detektorów. Przekazanie niezbędnej wiedzy na temat zestawu lawinowe abc w formie dostosowanej do wieku uczestników. Wskazane wykorzystanie centrum lawinowego – możliwość odbycia zabawy edukacyjnej na sztucznym lawinisku. Informacja na temat innych technik ratowania z lawiny – prezentacja plecaka lawinowego wraz z odpaleniem. Przewodnik tatrzański przybliża uczniom tematykę związaną z bezpieczeństwem zimą w górach. Dodatkowo podczas wycieczki przekazywane są informacje o Tatrzańskim Parku Narodowym i przyrodzie Tatr. Czas trwania: do 4 godzin. Na zakończenie każdy uczeń otrzymuje ulotkę „Uwaga Lawiny” oraz ew. inne materiały edukacyjne od TPN oraz Sponsorów akcji Lawinowe ABC. 

3. Tematyka

Tematyka obejmuje następujące zagadnienia:

  • Ogólne informacje na temat zimowej turystyki górskiej i Tatr zimą
  • Ogólne informacje dotyczące zagrożeń zimą w górach, ze szczególnym uwzględnieniem lawin, oraz bezpiecznych zachowań zimą w górach 
  • Ogólne informacje o przyrodzie Tatrzańskiego Parku Narodowego 

4. Terminy wycieczek.

Wycieczki odbywają się przez całą zimę do końca marca.

Najbliższe terminy na grudzień i styczeń:

grudzień – od 12 grudnia codziennie od poniedziałku do piątku (do świąt)

styczeń – codziennie od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni 15 – 21.01.

Prowadzący przewodnik – pracownik TPN: Małgorzata Kot 

Wycieczki są bezpłatne. Szkoły organizują we własnym zakresie transport do Zakopanego. Liczba miejsc ograniczona. Zainteresowane szkoły prosimy o rezerwację pod adresem: aszymaszek@tpn.pl. 

Akcja „Lawinowe ABC” odbędzie się już po raz szósty. Jej celem jest edukacja dotycząca właściwych zachowań zimą w górach oraz zwiększenie bezpieczeństwa turystów uprawiających zimową turystykę wysokogórską. Organizatorem jest Tatrzański Park Narodowy we współpracy TOPR. Partnerami są: PZU, Mammut, Pieps, ABS, Polskie Stowarzyszenie Przewodników Wysokogórskich, Fundacja Ratownictwa Tatrzańskiego TOPR.

NAGRODY
REKLAMA